Работа и кариера в Училища ЕВРОПА®

Училища ЕВРОПА® са създадени през 1993 г. и са най-голямата образователна верига за изучаване на английски и други чужди езици в България, разполагаща с 42 учебни бази в цялата страна. Ако се присъедините към нас, ще работите в приятелска атмосфера с възможности за развитие и изява на вашите умения.

В крак с времето

Ние в Училища ЕВРОПА®  следим непрекъснато новостите в езиковото обучение и с помощта на методическия ни отдел ги прилагаме в практиката. Учебните програми са разработени в сътрудничество сUniversity of Westminster - Лондон и ICC-The International Language Association, и са одобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

Заедно напред

Училища ЕВРОПА® са член на най-престижните международни образователни мрежи: ICC-The International Language Association, Lingu@net World Wide, Euro-Languages Net, ENIL - European Network for Intergenerational Learning, e-Euroinclusion,и работят в тясно сътрудничество с над 50 организации от различни страни по различни европейски и международни проекти. Станете част от нашия екип!

Нашата цел – качество и иновации

Училища ЕВРОПА® са единствената българска образователна институция, притежаваща лиценз за издаване на Европейско езиково портфолио на Съвета на Европа за ученици от горните класове, за възрастни и професионални цели (Акредитационен № 8.2001), както и за деца (Акредитационен № 53.2003).

За постигнати високи резултати Училища ЕВРОПА® са отличени с Европейски езиков знак за качество и иновативни практики от Европейската комисия.

Свободни позиции в Училища ЕВРОПА

Директор учебна база

Във връзка с разширяване на дейността си, Училища ЕВРОПА - София обявяват свободна позиция Директор учебна база. 

I. Функции

 1. Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на училищната база.
 2. Отговаря за целесъобразното ползване на учебната база, разширяването на същата и откриването на нови подчинени звена, в това число изнесено обучение в държавни училища, детски градини и др.
 3. Организира и отговаря за срочното и качествено изпълнение на поставените от Управителя задачи, разпределя произтичащите от тях задължения между структурните звена и отдели.
 4. Съгласува и насочва дейността на учебната база и подчинените й звена и структури, контролира и оценява тяхната работа, отговаря за производителността, образователния процес и трудовата дисциплина на учебната база.

ІІ. Компетенции

 1. Мениджърски опит в сферата на образованието.
 2. Английска филология.
 3. Компютърни умения – WORD, EXCEL, POWERPOINT.
 4. Опит в генерирането и осъществяването на стратегии за разширяване на клиентска база.

ІІІ. Личностни качества

 1. Добри комуникативни умения за работа с клиенти, деца и родители.
 2. Работа в екип.
 3. Инициативност, иновативен подход към учебната дейност.
 4. Готовност за рекламна дейност и творчески предложения в тази област.
 5. Умения за мотивиране и ръководене на екип.
 6. Лидерски умения. 

IV. Документи за кандидатстване


 1. CV с актуална снимка.
 2. Мотивационно писмо на английски език.

E-mail: margarita@ecet.bg

Научи повече
Виж всички
попълнете полето
невалиден e-mail