Политика по управление на качеството


Ръководството на „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД изразява със своята политика, принципите и убежденията, които следва, за да постига пълна удовлетвореност на клиентите си и устойчиво развитие на организацията и трайно присъствие на пазара.

Целта ни е да бъдем водеща фирма в сферата на дейността ни, отличаваща се с безкомпромисно качество, новаторски дух, коректност, професионализъм, партньорство, като сме насочени към разширяване и подобряване.

За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели във фирма „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД, гр. Плевен е изградена, внедрена и се поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на Стандарт EN ISO 9001:2015.

ПОЛИТИКАТА на фирмата подлежи на периодичен преглед и актуализация, за поддържане на нейната адекватност и е насочена към:

  • завоюване на твърди позиции на националния и международен пазар, с предоставяне на висококачествени и конкурентноспособни услуги;
  • пълно задоволяване изискванията и очакванията на клиента;
  • непрекъснато привличане на нови клиенти;
  • непрекъснато подобряване качеството на услугите, в съответствие с приложимите изисквания;
  • извършване на навременни и адекватни превантивни мерки, с цел избягване на рискове и преодоляване на системни несъответствия;
  • постоянна оптимизация на инфраструктурата и заобикалящата среда, водещи до подобряване организацията на труда и повишаване на икономическата ефективност;
  • повишени изисквания към доставчиците, с цел подобряване на предлаганите от нас услуги;
  • непрекъснато повишаване на квалификацията, професионалното развитие и мотивацията на персонала.

Ръководството на „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД, гр. Плевен е отговорно за разгласяване, разясняване и прилагане на ПОЛИТИКАТА НА ФИРМАТА, както и за реализация на поставените цели в определените срокове.

Ръководството на „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД, гр. Плевен се ангажира, изпълнявайки ПОЛИТИКАТА НА ФИРМАТА, да удовлетворява изискванията на клиента и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление на качеството.

 01.03.2017 г.                                                                                                 Цветозар Маринов

                                                                                                                             УправителНаучи повече
Виж всички
попълнете полето
невалиден e-mail