За фирми и институции

Училища ЕВРОПА предлагат обучение по английски език за служители от различни сектори и цели развиването на тяхната езикова компетентност в общия и специализирания чужд език.

Програмите са базирани на комуникативния подход и са съобразени с професионалните, социалните и възрастовите особености на целевите групи. Разработени са в сътрудничество с University of Westminster - Лондон, ICC-The International Language Association и международната езикова мрежа Lingu@net World Wide, и са одобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

Обучението е модулно, интерактивно, с използване на комуникативен подход в интерактивна среда, специализирана терминология, мултимедийни продукти, аудио- и видео-периферия.

Обучението е организирано по нива, съответстващи на Общата европейска езикова рамка.

Предлагаме ви пример за нивата по английски език.

  • Ниво Adult – A1. Ниво по Общата европейска езикова рамка A1+ Breakthrough
  • Ниво Adult – A2. Ниво по Общата европейска езикова рамка A2 Waystage
  • Ниво Adult – A3. Ниво по Общата европейска езикова рамка B1 Threshold
  • Ниво Adult – A4. Ниво по Общата европейска езикова рамка B2 Vantage

Достигналите нива A2 и B1 могат да се явят на изпитите KET и PET на Cambridge, за които получават допълнителна безплатна подготовка.

Достигналите ниво B2 Vantage (Independent User) могат да продължат в следващите нива, вкл. в сертификатни класове за най високите изпити на CambridgeFCE, CAE, CPE.

Обучението по специализиран чужд език в различни области – публична администрация, бизнес, мениджмънт, банки и финанси, медицина, за военни и полицаи, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и др.

Влизането в отделните нива се установява се с входящ тест.

Подобни са и схемите за обучение по останалитге езици.

Успешно завършилите получават сертификат за съответното ниво от ЕСЕТ и ICC-The International Language Association, съгласно Общата европейска езикова рамка, Europass езиков паспорт и/или Европейско езиково портфолио.

За повече информация се обръщайте към Отдел Корпоративни клиенти - гр. София, ул. „Княз Борис I" № 99, тел.: 02 / 988 42 20, е-mail: corporate@ecet.bgecet@ecet.bg, или към съответния клон на Училища ЕВРОПА®, който ще намерите в секцията УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ.

Научи повече
Виж всички
попълнете полето
невалиден e-mail