За деца и ученици

Обучението по английски език за деца и ученици се провежда в базите на Училища ЕВРОПА® в страната или в изнесените кабинети в детски градини, в държавни и общински училища.

Обучение за деца
Обучение за ученици след 5 клас и гимназиален курс

Целогодишно комуникативно обучение в интерактивна среда по различни схеми в зависимост от възрастта, което включва деца от детските градини, предучилищна възраст, 1 клас, и 2 - 4 клас.

Обучението по английски език е съобразено с възрастовите особености на децата, с техния общ езиков и житейски опит. Децата активно участват в учебния процес чрез игри и практически занимания, изпълнение на творчески задачи и работа в групи. Учещите се запознават с чуждия език като друг код за общуване. Поставят се основите на чуждоезиковото обучение, като у децата се развиват уменията слушане, говорене, четене и писане, и се възпитава усет към езика.

Провежда се текущ контрол чрез тестове по международни стандарти. Крайната цел е достигане на сертификатните класове и успешно полагане на международно признати изпити.

Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели по оригинални учебници и помагала, с аудио- и видео-периферия и мултимедийни продукти.

Успешно завършилите получават сертификат за съответното ниво от ЕСЕТ и ICC-The International Language Association, съгласно Общата европейска езикова рамка, Europass езиков паспорт и/или Европейско езиково портфолио.

Схемата на обучението по английски език за деца включва:

  • деца от детски градини (3 група) – Ниво Junior - J0
  • деца от предучилищна възраст – Ниво Junior - J1
  • деца в 1 клас – Ниво Junior - J2
  • деца 2-4 клас – Започват от Ниво Primary – P1 или P2 (установява се с входящ тест)

Завършилите ниво Primary – P2 получават безплатна подготовка за явяване на теста за първото ниво на изпитите YLE -  Starters на Cambridge English Language Assessment.

За повече информация за обучението по други езици се обърнете към съответния клон на Училища ЕВРОПА®, който ще намерите в секцията УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ, или в секцията КОНТАКТИ.

Целогодишно и интензивно комуникативно обучение в интерактивна среда по различни схеми в зависимост от възрастта и нивото.

Обучението е съобразено с възрастовите особености и интереси. Развиват се езиковите умения слушане, говорене, четене и писане. Провежда се текущ контрол чрез тестове по международни стандарти. Крайната цел е достигане на сертификатните класове и успешно полагане на международно признати изпити.

Сертификатната подготовка включва конкретна работа по отделните компоненти на изпита, както и занятия с практически тестове по формата. Преди регистрацията за изпита се прави Пробен тест, който се организира при реални условия и администриране, симулиращи самия изпит.

Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели по оригинални учебници и помагала, с аудио- и видео-периферия и мултимедийни продукти.

Успешно завършилите получават сертификат за съответното ниво от ЕСЕТ и ICC-The International Language Association, съгласно Общата европейска езикова рамка, Europass езиков паспорт и/или Европейско езиково портфолио.

Схемата на обучението по английски език за ученици включва:

  • Ниво Secondary – S1. Ниво по Общата европейска езикова рамка A1 Elementary
  • Ниво Secondary/Young Adult – S2/A1. Ниво по Общата европейска езикова рамка A1+ Breakthrough
  • Ниво Secondary/Young Adult – S3/A2. Ниво по Общата европейска езикова рамка A2 Waystage
  • Ниво Secondary/Young Adult – S4/A3. Ниво по Общата европейска езикова рамка B1 Threshold
  • Ниво Secondary/Young Adult – S5/A4. Ниво по Общата европейска езикова рамка B2 Vantage

Влизането в отделните нива се установява се с входящ тест.

Завършилите нива S1 и S2 получават безплатна подготовка за явяване на теста за второто и третото ниво на изпитите YLE - Movers и Flyers на Cambridge English Language Assessment.

Завършилите нива S3 и S4 получават безплатна подготовка за явяване на изпитите KET и PET на Cambridge English Language Assessment.

За повече информация за обучението по други езици се обърнете към съответния клон на Училища ЕВРОПА®, който ще намерите в секцията УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ, или в секцията КОНТАКТИ.

Научи повече
Виж всички
попълнете полето
невалиден e-mail