Чуждоезиково и професионално обучение по програмата „Ваучери за заети лица“


ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ТРАДИЦИЯТА. НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

Възползвайте се от възможността за чуждоезиково обучение и професионална квалификация през следващите три години по програмата „Ваучери за заети лица“. Програмата е наследник на схемите "Аз мога" и "Аз мога повече" от миналия програмен период и цели да се повиши квалификцията на заетите лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. Държавата насочва 50 млн. лева за обучение на заети лица със средно или по-ниско образование. 85% от разходите се финансират с евросредства, а 15 на сто са за сметка на обучаваното лице. Новата програма стартира от 15 юни, а срокът за записване е кратък.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ПРОГРАМАТА ?

  • Лица със завършено основно или средно образование
  • Лица работещи по трудово правоотношение независимо от заеманата във фирмата длъжност
  • Не се допускат за обучение по схемата лица със завършено висше образование
  • Не се допускат лица, работещи в държавна или общинска администрация и нейни структури
  • Не се допуска и провеждането на дистанционни обучения.
  • Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома,свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация.
  • Лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да бъдат включени в същото обучение.

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ В УЧИЛИЩА ЕВРОПА

Чуждоезиково обучение

Чуждоезиковото обучение, което се предлага по програма „Ваучери за заети лица“, е с продължителност от 300 учебни часа и включва три нива. В различните учебни центрове на Училища ЕВРОПА в страната се предлагат различни възможности за обучение по английски, френски, немски, испански, руски и др. езици. За да разберете, дали в учебния център на Училища ЕВРОПА във вашия град се предлага обучение по езика или професията, които ви интересуват, трябва да се обадите на телефоните в съответната база.

Професионално обучение

Училища ЕВРОПА предлагат обучение по професии по програми, одобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. За подробна информация за предлаганите обучения се обадете в учебния център на Училища ЕВРОПА във вашия град.

Важно: Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 - 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер, като обучението по ключова компетентност по проекта може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност - КК 4.

При желание по време на проекта лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното, като за всяко следващо обучение следва да се подаде ново заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност.

КАК ДА СЕ ЗАПИША?

Заетите лица могат да подават Заявление лично на хартиен носител във всички дирекции „Бюро по труда” или по електронен път чрез електронно Заявление. Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Агенция по заетостта.

Важно: Не се допуска подаване на заявление (на хартиен носител) за участие в обучение с ваучери от упълномощени лица.

Заявлението се подава по електронен път или на хартия - лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:

  • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
  • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

В случай, че заявлението се подава по електронен път, заверените копия на гореописаните документи се прикачват към него

Важно: Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация.

Лицата могат да избират обучаваща институция от посочения на електронната страница на Агенция по заетостта Списък с доставчици на обучение, които ще предоставят професионално обучение и обучение по ключови компетентности на лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

ВАЖНО! РАЗБЕРЕТЕ ПОД КАКВО ЮРИДИЧЕСКО ИМЕ ФИГУРИРАТ В ПРОГРАМАТА УЧИЛИЩА ЕВРОПА ВЪВ ВАШИЯ ГРАД!

Когато отидете в Бюрото по труда, за да си изберете доставчик за обучение по програмата „Ваучери за заети лица“или потърсите такъв в сайта на програмата Развитие на Човешките ресурси 2014-2020, трябва да знаете под какво юридическо име фигурират там Училища ЕВРОПА.
Затова, моля, намерете в таблицата по-долу, в колонката Организация провеждаща обучението, юридическото име, с което са записани в програмата „Ваучери за заети лица“ Училища ЕВРОПА във вашия град!

ГРАД

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕЖДАЩА ОБУЧЕНИЕТО

(юридическо име на Училища ЕВРОПА в програмата)

ОБУЧЕНИЕ

Банско

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

КК2 – Общуване на чужди езици: руски, френски, испански, английски, немски, КК4 – Дигитална компетентност, Професионално обучение

Белене

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Ботевград

ЦЕБО – 99 ООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Бургас

Център за чужди езици и мениджмънт

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език, немски език, руски език

В. Търново

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език ниво-А1,А2,В1,В2,С1, Немски език ниво-А1,А2,В1

Видин

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Враца

Център за езиково и бизнес обучение-гр.Враца ООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Габрово

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ГАБРОВО

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Г. Оряховица

„ЦЕПО – Горна Оряховица“ ЕООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език – А1, А2, B1, B2, C1, Немски език – А1, А2, B1, КК4 – Дигитална компетентност

Добрич

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ-ДОБРИЧ

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Казанлък

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

КК2 – Общуване на чужди езици:Английски, немски език

Козлодуй

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ ГР. ЛОМ

КК2 – Общуване на чужди езици:Английски език, немски език

Кюстендил

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

КК2 – Общуване на чужди езици: руски, френски, испански, английски, немски, КК4 – Дигитална компетентност, Професионално обучение

Левски

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Ловеч

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Лом

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ ГР. ЛОМ

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език, немски език

Луковит

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Монтана

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ  01-ООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език, Немски език

Павликени

Бизнес Център „Унисофт“ ЕООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език – А1, А2, B1, B2, C1, Немски език – А1, А2, B1, КК4 – Дигитална компетентност

Пазарджик

„Център за обучение и сертифициране – гр. Пловдив” ЕООД - "Училища Европа"

КК2 – Общуване на чужди езици:  английски език, немски език

Панагюрище

„Център за обучение и сертифициране – гр. Пловдив” ЕООД - "Училища Европа"

КК2 – Общуване на чужди езици:  английски език, немски език

Перник

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

КК2 – Общуване на чужди езици: руски, френски, испански, английски, немски, КК4 – Дигитална компетентност, Професионално обучение

Петрич

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Плевен

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Пловдив

„Център за обучение и сертифициране – гр. Пловдив” ЕООД - "Училища Европа"

КК2 – Общуване на чужди езици:  английски език, немски език

Попово

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Радомир

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

КК2 – Общуване на чужди езици: руски, френски, испански, английски, немски, КК4 – Дигитална компетентност, Професионално обучение

Разград

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Разлог

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

КК2 – Общуване на чужди езици: руски, френски, испански, английски, немски, КК4 – Дигитална компетентност, Професионално обучение

Русе

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Свищов

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Сливен

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

КК2 – Общуване на чужди езици:

Англиийски език – А1, А2, В1, В2, немски език – А1, А2, В1

Смолян

„Център за обучение и сертифициране – гр. Пловдив” ЕООД - "Училища Европа"

КК2 – Общуване на чужди езици:  английски език, немски език

София

ЦЕБО-99 ООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Стара Загора

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски, немски език

Тетевен

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Троян

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Червен бряг

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Шумен

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ШУМЕН ЕООД

КК2 – Общуване на чужди езици:

Английски език

Ямбол

Център за професионално обучение „Европа” ООД

КК2 – Общуване на чужди езици:

Английски език, немски език

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: свържете се с нас на телефоните в съответната база на Училища ЕВРОПА.

Кой може да участва?
Всеки работещ на трудов договор в частната сфера може да подаде документи за участие и да получи ваучер за обучение. Могат да участват и самоосигуряващи се лица. В програмата не могат да участват служители в бюджетната сфера – учители, военни, полицаи, държавна администрация. Всеки одобрен получава ваучер за обучение на различна стойност според вида и нивото на езиково или професионално обучение.

Как се кандидатства за обучение с ваучер?
Очакваме скоро да бъдат издадени указания за точния начин на кандидатстване. Редът при предините подобни програми предполагаше документите за кандидатстване за обучение с ваучер да се подават във Вашето бюро по труда по местоживеене или месторабота. След като подадете документите в бюрото по труда, ще получите Уведомление, което удостоверява, че сте одобрен.

Какво да направя след като бъда одобрен?

Трябва да изберете доставчик на обучение, при когото да се запишете. Повече информация може да получите в базата на Училища ЕВРОПА във вашия град – виж тук.

Какви са началните дати на курсовете?

Началните дати на курсовете се определят от директорите на всеки учебен център на Училища ЕВРОПА съобразно възможностите и след събиране на групи за съответното обучение. Побързайте да се запишете, местата са ограничени!

Учебниците заплащат ли се допълнително?

Не!  Учебниците, по които ще се провежда обучението по английски език по програмата  „Ваучери за заети лица“ в Училища ЕВРОПА са от серията Straightforward на водещото британско издателство Макмилан и не се заплащат допълнително.

Важно! Запази си място в Училища ЕВРОПА

Програмата стартира на 15 юни, а срокът за записване е кратък! Обадете се в учебния център на Училища ЕВРОПА във вашия град или попълнете нашата форма, като напишете към какво езиково, дигитално или професионално обучение имате интерес и си запазете място за обучение при нас! Моля, преди това проверете, дали съответното обучение се предлага в учебния център във вашия град в таблицата по-горе или на телефоните в съответната база на Училища ЕВРОПА.

попълнете полето
невалиден e-mail
попълнете полето
попълнете полето

Учебни центрове

Намери в своя град
Научи повече
Виж всички
попълнете полето
невалиден e-mail