Успешно завърши обучението по английски език за работещи в Училища ЕВРОПА - Перник

04 Юли 2018

Училища Европа - Перник доведе докрай и успешно още едно обучение по английски език за работещи, в партньорство с Агенцията по заетостта и Дирекция "Бюро по труда" - Перник.

В учебните бази в Перник - център и Перник - Изток на Училища ЕВРОПА, в продължение на 9 месеца бяха обучени одобрените по ваучерната програма от преподавателите Росица Милева, Александра Димитрова, Мария Владова и Мила Грънчарова.
Работещите перничани намериха смисъл в принципа за учене през целия живот, като се довериха на Училища ЕВРОПА и в посланието ни "Свободата да общуваш".

Пожелаваме им знанията от защитените три нива по английски език да бъдат успешно вложени в самочувствието от личностното им развитие, в професионалното израстване и в свободното, без езикови бариери опознаване на света!
Въпреки вълнението от предстоящия финален тест, обучаемите от групата в Перник - Изток благодариха с признателност на преподавателката Росица Милева, а сред избраните спомени от тях бе и сборник със сонетите на Шекспир на английски език.

Научи повече
Виж всички
попълнете полето
невалиден e-mail