Начало | Деца | Ученици | Възрастни | Фирми | Контакти

  • Видове обучение
  • Учебни бази
  • Учете с нас
  • Партньори
  • Проекти
  • Отличия
  • Обучение в чужбина
  • TOEFL iBT центровеУчилища ЕВРОПА®
Веригата Училища ЕВРОПА® е създадена през 1993 година, с предмет на дейност разработване и внедряване на програми за езиково обучение и квалификационни курсове, обучение по професии, информационни технологии и мениджмънт, съобразени с международните стандарти и изисквания.

Училища ЕВРОПА® са най-голямата образователна верига в България, разполагаща с 53 учебни бази в цялата страна, с над 10 000 обучаеми всяка година.

Учебните програми са разработени в сътрудничество с University of Westminster - Лондон и International Certificate Conference - Europe, и са одобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

Училища ЕВРОПА® са член на най-престижните европейски образователни мрежи: International Certificate Conference - Europе, Lingu@net Europa, Euro-Languages Net, и работят в тясно сътрудничество с над 50 организации от различни страни по различни европейски и международни проекти.

Училища ЕВРОПА® са единствената българска образователна институция, притежаваща лиценз за издаване на Европейско езиково портфолио на Съвета на Европа за ученици от горните класове, за възрастни и професионални цели (Акредитационен № 8.2001), както и за деца (Акредитационен № 53.2003).

Успешно завършилите получават сертификат от ЕСЕТ и International Certificate Conference - Europe, съгласно Общата европейска езикова рамка, Europass и Европейско езиково портфолио.

За постигнати високи резултати Училища ЕВРОПА® са отличени с Европейски езиков знак за качество и иновативни практики от Европейската комисия и Министерството на образованието на Република България.

Сред нашите клиенти са различни министерства и държавни ведомства, областни и общински администрации, Бюра по труда, Сметна палата, Комисия по регулиране на съобщенията, окръжни и военни прокуратури, големи организации и фирми като БТК, НЕК, "Мобилтел", "Български пощи", "Софарма", банки и много други.

© 2008 Училища Европа

Начало | Контакти

graphic design studio4x4.com